Eurythmie Theater Antonius

Digitale affiche Eurythmie

Eurythmie Theater Antonius (Duitsland)
Vrijdag 3 juni om 20 uur
in de Steinerschool Kasteellaan 54 Gent.

Leven is beweging, leven is ritme,
Euritmie is de kunst van het mooie ( eu) ritmische bewegen.
Woord, muziek, poëzie zijn ontstaan uit innerlijke zielenbewegingen.
In de euritmie worden deze zielenbewegingen, die een vorm gekregen hebben, terug tot leven, tot beweging gebracht op het toneel, door middel van gebaren, kleur en licht.

Deze vernieuwde dans – kunst bestaat iets meer dan 100 jaar. Nog jong tussen de andere kunsten.

Het is al een hele tijd geleden dat een buitenlands gezelschap te gast was voor een euritmieopvoering.

De eventuele winst van de verkoop van tickets via de Christoforusgemeenschap gaat integraal naar “Werkgroep Euritmie”

• Reservatie/ telefoon: 09/362 76 O8 of mail: christoforus@moso.be
• Gelieve deze uitnodiging door te sturen naar belangstellenden.

Vriendelijke groeten,
Roland Verstraete
Mia Lemaitre

Organisatie: Antroposofische Vereniging Gent mmv Christoforusgemeenschap vzw