Links
 

 

Subsidiërende overheid:
 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Heilpedagogie en sociaaltherapie:
 

Michaelis vzw

Internationale Raad voor heilpedagogie en sociaaltherapie

European Cooperation for Anthroposophical Curative Education and Social Therapy

 

Andere:
 

Landwijzer

antroposofie

steinerscholen

antrovista

Vereniging voor antroposofische gezondheidszorg:

Artesana beroepsvereniging voor Kunstzinnige therapeuten in België

De camping van de christoforusgemeenschap

vrijwilligers gezocht