Sociaal-cultureel

sociaal-cultureel leven

De klemtoon ligt op het aanbieden en ervaren van een grote variatie aan cultuur.  De nadruk ligt sterk op het zelf beleven en zelf doen, en zeker niet louter op het consumeren van cultuur. Tijdens de week komen culturele activiteiten aan bod in de zin van drama, musiceren, zang, verhalen vertellen of voorlezen, enzovoort. Doorheen het jaar zijn er gezamenlijke stadsbezoeken, reizen, … De meeste bewoners nemen ook deel aan vakanties met gespecialiseerde organisaties, of gaan op cursus , of maken een uitwisseling mee.

Vanuit de visie van de Christoforusgemeenschap is er ook aandacht voor de christelijke jaarfeesten, deze vormen een kleurrijke krans doorheen het jaar. Tijdens jaarfeesten kan men de verwantschap tussen mens en natuur, tussen mensen onderling, en tussen de mens en de niet-zichtbare wereld intensief beleefbaar maken.

Kunst verheft de mens. Kunst is een aangewezen middel om met zichzelf aan de slag te gaan, om gevoelens te uiten, om op een niet-verbale manier te communiceren, om uit vastgeroeste patronen te stappen, om innerlijke beweging op gang te brengen. Het kunstzinnig beleven en kunstzinnige therapieën nemen dan ook een belangrijke plaats in in onze sociaaltherapeutische gemeenschap.

-Schilderen en tekenen: uiten van gevoelens, leren waarnemen, ruimtelijk ordenen, harmoniseren van lichaam-ziel en geest

 

« 1 van 5 »

 

Instituut voor mensen met een beperking