Christoforus

 

Christoforusgemeenschap

 

De Christoforusgemeenschap is een sociaaltherapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.

De sociaaltherapie is gebaseerd op de antroposofische mensvisie van Rudolf Steiner (1861-1925) waarin de lotsverbondenheid met de ander een belangrijke plaats inneemt.

 

Er wordt gezocht naar ieders individuele kwaliteit en eenieder krijgt ontwikkelingskansen. Ook de naaste omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking Рouders, verwanten, vrienden- speelt hierin een fundamentele rol, en zij participeren op alle niveaus van de voorziening.

De verwantschap met alle leven rondom ons wordt zichtbaar gemaakt in de respectvolle omgang met planten, dieren en materialen en de keuze voor ecologische en biologische materialen, processen en voeding.

 

Een levendige uitwisseling met de omgeving zorgt ervoor dat de gemeenschap ook actief deel uitmaakt van het sociale, economische en culturele netwerk van onze maatschappij.

Het is vanuit deze integratiegedachte dat de levensloopbegeleiding van de volwassenen gebeurt en dat hen een zinvol levensperspectief wordt aangeboden.

Drie pijlers zijn hierbij van belang: het wonen, het werken en het uitbouwen van een sociaal cultureel leven.

 

Christoforus gemeenschap vzw is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als Tehuis voor Niet-Werkenden met matig tot ernstig verstandelijke beperking (VAPH).

Geef een reactie

Instituut voor mensen met een beperking