Toneel: “Het Gesprek”

De Christoforusgemeenschap vzw stelt met trots zijn toneelvoorstelling voor:

Het Gesprek

Vrijdag 24 mei om 20u en zaterdag 25 mei 2019 om 15u & 20u

Een toneel  van weinig woorden

Theater waarin met weinig woorden veel wordt verteld. Wanneer men wel iets zegt, dan hebben de woorden altijd een reden.

Soms moet je als regisseur moeite doen om woorden of zinnen uit deze acteurs te krijgen.

Lukt het niet, dan moet je genoegen nemen met wat je gekregen hebt. Maar als je blijft aanhouden, dan krijg je vaak wel wat je wilt.


’t  Is een gedrevenheid zoals onze acteurs die kunnen hebben. Ik geraak er niet van los. Ook het zoeken van deze acteurs, voel je dan.

Het aantrekkelijke van “Het Gesprek” is dat we de verlangens van onze acteurs begrijpen. En wat onbegrepen is, levendig houden.

“Het Gesprek” hecht belang aan het samenspel van melodie, vorm, techniek. Dit theater wil lyrisch en beeldend zijn.
“Het Gesprek” is ook een dialoog met het publiek: kijken en luisteren naar de beelden die zij  brengen –   de verbale uitdrukkingen – echo’s van poëzie.

“Het Gesprek” biedt de toeschouwer een kans aan om de verlangens van deze acteurs te ontdekken. En misschien komen jullie tot dezelfde woorden.

“In den beginne was het woord,

daarvoor de grote stilte.

Hoor je kunt het horen:

de stilte,

het onuitgesproken woord”

Een toneelstuk opgevoerd door de bewoners van de Christoforusgemeenschap, medewerkers en vrijwilligers.

Met de groeten van Roland Verstraete en Brigitte Desloover.

Michaëlis vzw

Vereniging ter bevordering van de Rudolf Steiner Heilpedagogie en Sociaaltherapie

T.v.v. 50 jaar heilpedagogie en sociaaltherapie in België.

Aanmelden is nodig! Plaatsen zijn beperkt.

Graag voor 15 mei 2019

Reservatie via telefoon: 09/362 76 08

of email: elen.christoforus.be

Meer info in de bijlage.

Met vriendelijke groet

Elen Robberechts

Christoforusgemeenschap

Asselkouter 34

9820 Munte

09/362.76.08

www.christoforusgemeenschap.be