Kerstspel 2018

Oberufer Kerstspel

Sint-Bonifatiuskerk

Opgevoerd door de bewoners, medewerkers en vrienden van de Christoforusgemeenschap.

Zaterdag 22 december 2018

Om 20 uur

Munteplein, Munte

Info: Christoforusgemeenschap vzw – 09/362 76 08

 

Het Oberufer Kerstspel

Het Oberufer Kerstspel is een traditie die al sinds de oprichting van de Christoforusgemeenschap  bestaat. Het spel zelf is een overlevering van spelen die al in de late middeleeuwen in Europa werden opgevoerd. Het gaat om een drieluik van paradijsspel, geboortespel (ons kerstspel) en het driekoningenspel. Deze oude, oorspronkelijk middeleeuwse spelen, zijn in de tweede helft van de 19e eeuw ‘ontdekt’ door een professor in de literatuur, Karl Julius Schröer. In het Oostenrijks Slowaaks grensgebied lag het dorpje Oberufer, waar de boeren elk jaar de spelen opvoerden. Ze zijn terug te voeren op christelijke broederschappen die overal in Europa bestonden. Iedereen kende de teksten uit het hoofd. Het was Schröer zelf, die de teksten ging verzamelen en ze opschreef voor de volgende generaties. Hij liet ze aan een leerling van hem zien, Rudolf Steiner. Deze zag het belang van dit cultuurgoed in. In een tijd waarin het kil materialisme Europa veroverde, konden deze spelen de harten van de mensen verwarmen. Spelen met een Bijbelse inhoud werden in de middeleeuwen mysteriespelen genoemd. Onze kerstspelen behoren ook tot dit genre. Inzicht omtrent enige aspecten van de achtergronden van deze spelen is belangrijk voor het kunnen begrijpen van haar waarde voor onze bewoners.  Pas als je je hiervan bewust wordt, kun je je verbazen en verwonderen over de wijsheid die in deze volksspelen verborgen is.

Het spel zoals het gespeeld zal worden is in grote lijnen hetzelfde gebleven, maar heeft zich met de jaren ontwikkeld. Traditie en ontwikkeling. Het lijken twee onverenigbare begrippen, maar zijn dat niet. Het zijn twee van de pijlers van onze leefgemeenschap. Vanuit de traditie melden bewoners zich ieder jaar opnieuw spontaan aan het voor het spel. Kijkend naar hun mogelijkheden zijn medewerkers en vrijwilligers bereid hen te ondersteunen om hún kerstspel vorm te geven. Zo wordt ontwikkeling geen doel op zich, maar ontstaat zij als vanzelf door het meebewegen met de vraag die door bewoners aan de begeleiders wordt gesteld. Zo komen we bij een  belangrijk thema van de Christoforusgemeenschap: de gemeenschap. Het samen wonen, het samen werken, het samen verzorgen van de culturele waarden die wij belangrijk vinden. De gemeenschap geven wij vorm vanuit de gelijkwaardigheid in ons mens-zijn, maar met onze verschillende talenten en vaardigheden. Het is iedere keer opnieuw een uitdaging en vreugde deze talenten en vaardigheden in harmonie te brengen. Niet alleen in het Kerstspel, maar op ieder moment van de dag.